کاش می شد باز کوچک می‌شدیم!!!
شرکتی در آلمان از روی نقاشیهای کودکان عروسک می سازد. کودکان عروسک مورد نظر را نقاشی کرده به شرکت سفارش داده و بعد از چند روز ،شرکت سازنده عروسک کودکان را به همراه نقاشی که کشیده بودن براشون ارسال می کند.
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۱۲
کد مطلب : 16909
Share/Save/Bookmark