مردمی با نیروهای ما فوق بشری
يکشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۴
کد مطلب : 79923
مردمی با نیروهای ما فوق بشری
در امتداد سواحل برمه و تایلند قوم چادرنشینی زندگی می کنند که نسبت به سایر انسانها توانایی های خارق العاده ای دارند.
به فایل ضمیمه مراجعه شود.

Share/Save/Bookmark