اولین عکس واقعی امیر کبیر
اولین عکس واقعی از صدر اعظم فقید و محبوب ایرانی میرزا تقى خان فراهانی امیر نظام (امیرکبیر) که امروز منتشر شد.
يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب : 151366
 
 
 
 
 
 
 
 اولین عکس واقعی امیر کبیر
 

Share/Save/Bookmark
مرجع :فردا