مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرج معارفه شد
مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرج معارفه شد "سیدحسین موسوی" به عنوان مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرج منصوب و جایگزین "علی خوشگرد" شد. با صدور احکامی جداگانه، سیدحسین موسوی از معاونت اجرایی سازمان میادن شهرداری کرج، تودیع و به عنوان مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرج منصوب شد. با این اقدام، نوید اسکندری جانشین وی در سازمان میادین شد و علی خوشگرد؛ مدیر کل سابق هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، به عنوان معاون مالی - اقتصادی منطقه 4 معرفی شد. مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرج معارفه شد "سیدحسین موسوی" به عنوان مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرج منصوب و جایگزین "علی خوشگرد" شد. با صدور احکامی جداگانه، سیدحسین موسوی از معاونت اجرایی سازمان میادن شهرداری کرج، تودیع و به عنوان مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرج منصوب شد. با این اقدام، نوید اسکندری جانشین وی در سازمان میادین شد و علی خوشگرد؛ مدیر کل سابق هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، به عنوان معاون مالی - اقتصادی منطقه 4 معرفی شد. "سیدحسین موسوی" به عنوان مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرج منصوب و جایگزین "علی خوشگرد" شد.
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۵
کد مطلب : 159799
مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرج معارفه شد


          
با صدور احکامی جداگانه، سیدحسین موسوی از معاونت اجرایی سازمان میادن شهرداری کرج، تودیع و به عنوان مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرج منصوب شد.

با این اقدام، نوید اسکندری جانشین وی در سازمان میادین شد و علی خوشگرد؛ مدیر کل سابق هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، به عنوان معاون مالی - اقتصادی منطقه 4 معرفی شد.
Share/Save/Bookmark
مرجع :پایگاه خبری مدیریت شهری کرج