تزریقِ خون تازه در رگ های مدیریت شهری
حزب الله : زندگی یعنی زود پذیرفتن و زود جا افتادن. به نظرم تفاوت آدم ها در همین زود جا افتادن ها و زود خو گرفتن هاست. بعضی حتی بیشتر از آنچه هستند را به منصه ظهور می رسانند اما برخی دیگر برای به تصویر گذاشتنِ نیمی از آنچه هستند نیز عاجزند.
يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب : 166791
تزریقِ خون تازه در رگ های مدیریت شهری
به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ، محمدرضا احمدی نژاد که تا ۲۶ فروردینِ ۹۷ مسئولیت هایی نظیرِ ناظر عالی منطقه شش، مسئول عمران سازمان پایانه های مسافر بری، کارشناس اداره کل حسابرسی، مسئول بازرسی حوزه معاونت فنی، مسئول بازرسی سازمان عمران و نوسازی، عضویت در کمیسیون تحویل عمده، دبیر هیات انتخاب مشاور، مدیر کل تقاطعات غیر هم سطح، جانشین معاونت فنی عمرانی و سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک را تجربه کرده بود، "سرپرست شهرداری کرج" شد.

 
 احمدی نژاد دو روز بعد از انتخاب از سوی اعضای شورای شهر، در سالن شهدای شهرداری کرج معارفه و چند ساعت بعد با ایجادِ تغییراتی در بدنه یِ مدیریت شهری، با قدرت کار خود را آغاز کرد.

 
اگر چه او با عملکردِ مناسب در مسئولیت های گذشته توانست اعتمادِ اعضا را برای حضور در جایگاهی بزرگ تر جلب کند، اما‌ باید به این نکته اذعان کرد محمدرضا احمدی نژاد به سرعت در "قالب" مسئولیتی که به او محول شد قرار گرفت و با اعتماد به نفس و روحیه ای قابل قبول، مجموعه یِ مدیریت شهری را به داشتن مدیری توانمند امیدوار کرد.

 
هر چند دو روز شاید زمان مناسبی برای "وزن" کردنِ افراد نباشد، اما "عیار" آدم ها را در همین دو روزها هم می شود سنجید. به نظرم سرپرستِ شهرداری کرج را باید جزو آن دسته از ورزشکارانی به شمار آورد که زود در "تیم" جدیدشان جا می افتند. با اینکه در بدو امر کمتر کسی به چنین انتخابی خوشبین بود، اما با چند جابجایی و استفاده از نیروهای آزمون پس داده نشان داد انتخابِ اعضا، انتخاب درستی بوده است.

 
زندگی یعنی زود پذیرفتن و زود جا افتادن. به نظرم تفاوت آدم ها در همین زود جا افتادن ها و زود خو گرفتن هاست. بعضی حتی بیشتر از آنچه هستند را به منصه ظهور می رسانند اما برخی دیگر برای به تصویر گذاشتنِ نیمی از آنچه هستند نیز عاجزند.

 
معتقدم با وجود آنکه حس مهم است، اما حسی که محیط دریافت می کند مهم تر است. اصلا "تفاوت" در همین داشتن ها و دادن هاست، برخی توانمندند و توانمندی را به راحتی نشان می دهند، اما برخی دیگر به رغمِ برخورداری، از"هوش" و "هنر" کافی برای به تصویر کشدنِ توانمندی ها برخوردار نیستند.

Share/Save/Bookmark
مرجع :پایگاه خبری مدیریت شهری کرج