در همین راستا تمامی بازیکنان سابق استقلال که با او هم بازی بودند با انتشار پیامی هایی در صفحات اجتماعی خود مرگ ساموئل را تسلیت گفتند.