کوسه های عجیب و انواع آن
انواع گوناگونی از کوسه در اعماق دریاها شناسایی شده اند که برخی بسیار عجیب و دیدنی هستند...
پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۲
کد مطلب : 102769
کوسه های عجیب و انواع آن
 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
 کوسه اره ای

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه ببری

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
 کوسه چکشی

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
 کوسه نینجای فانوسی 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه خرمن کوب 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه چروک 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه جن 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه دندان نیزه ای رودخانه ای 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه دهان گشاد 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه ریش دار 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه سفید 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه شیپوری 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه شیرینی بر 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه نهنگی 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه فرشته 

(تصاویر)کوسه های عجیب و انواع آن
کوسه مگالودن که دو میلیون سال قبل زندگی می کرده و منقرض شده است

Share/Save/Bookmark
مرجع :فرارو