مقایسه دو تصویر و راه و رسم کاسبی!
این دو تصویر را باهم مقایسه کنید: چند کیلو خیار را وسط کیسه لوبیا سبز برای سنگین شدن، جاسازی کرده اند! و مغازه داری که برای ضایع نشدن حق مشتری پاکت خالی را در سمت دیگر ترازو محاسبه میکند. روز حساب، باید جواب پس داد.
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۱
کد مطلب : 184515
مقایسه دو تصویر و راه و رسم کاسبی!

Share/Save/Bookmark
مرجع :دانشجو