رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده شهدا:

آزادسازی حلب محاسبات آمریکا و سعودی را در منطقه به هم زد

خبرگزاری مهر , 19 مرداد 1396 ساعت 15:32

حزب الله :
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده شهدای مشهد فرمودند: قضیه‌ی حلب این‌قدر مهم بود که همه‌ی محاسبات آمریکا، سعودی و غیره را در سوریه و در منطقه ۱۸۰ درجه به هم زد.


 
                        

 

                        

به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،  هفته نامه «خط حزب الله» در نود و چهارمین شماره خود نوشت: اواخر تیرماه امسال بود که رهبر انقلاب به مشهد مقدس سفر کردند و خبر غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا(ع) با حضور ایشان در رسانههای کشور منتشر شد، اما این سفر، بخشهای دیگری هم داشت. از جمله آنکه رهبر انقلاب، در همان ایام اقامت در مشهد، به رسم همیشه، به منزل خانوادهی شهدا رفته و ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و صبر و ایثار خانوادههای آنان، در صحبتهای کوتاهی به نکات ارزشمندی اشاره کردند.

خط حزبالله برای اولین بار، روایتی از این دیدارها را منتشر کرد.

۱. در مقابلِ سیاستِ به فراموشی سپردن شهدا ایستادگی کنید

رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانوادهی شهیدان سیدمهدی و سیدهادی مشتاقیان، از وجود سیاستی برای به فراموشی سپردن شهادت، شهید و خانوادهی شهید خبر دادند و تأکید کردند: «باید در مقابل چنین سیاستی ایستاد و خانوادههای شهدا را عزیز کرد.»

۲. بنده طرفدار والیبالم

یکی از حواشی این دیدارها هم در منزل خانوادهی شهیدان یوسف و ابوالفضل احسانیفکر روی داد. وقتی رهبر معظم انقلاب از فعالیتهای برادر شهید سؤال کرد، او گفت در کنار درس خواندن، والیبال هم بازی میکند، رهبر انقلاب نیز گفتند: «والیبال خیلی خوب است، والیبال از آن ورزشهای خیلی خوب است. بنده طرفدار والیبالم.»

۳. برای شهدایتان گریه کنید تا دلتان آرام بگیرد

حضرت آیتالله العظمی خامنهای در دیدار با خانوادهی شهید محمد برازنده، در پاسخ به مادر شهید که گفت: «من هیچوقت برای شهادت فرزندم گریه نمیکنم، بلکه برای فرزندان سیدالشهداء گریه میکنم»، گفتند: «گریه کردن برای شهید هیچ اشکالی ندارد، گریه هم بکنید تا دلتان آرام بگیرد، منتها ناشکری نکنید.»

۴. همه کشور مدیون خانواده شهدا هستند

ایشان همچنین با حضور در منزل خانواده شهیدان یوسف و حسین رحیمی، تأکید کردند: «همهی کشور و همهی ملت در درجهی اول مدیون شهدا، و بعد هم مدیون خانوادههای شهدا هستند. قدر پدران و مادران شهدا را باید دانست.»

۵. شهدای مدافع حرم، چهره درخشان اسلام را نشان میدهند

حضرت آیتالله العظمی خامنهای در دیدار با خانوادهی شهید مدافع حرم محمد اسدی خطاب به خانوادهی شهدای مدافع حرم گفتند: «این جوانهای شما واقعاً دارند یک چهرهی درخشانی را از اسلام نشان میدهند.»

۶. آزادسازی حلب همه محاسبات آمریکا و سعودی را در منطقه به هم زد

حضرت آیتالله العظمی خامنهای با حضور در منزل خانوادهی شهید مدافع حرم جواد جهانی، به موضوع آزادسازی حلب اشاره کردند و گفتند: «قضیهی حلب اینقدر مهم بود که همهی محاسبات آمریکا، سعودی و غیره را در سوریه و در منطقه ۱۸۰ درجه به هم زد و از بین برد و باعث شد خون شهدا هدر نرود.» ایشان افزودند: «این اتفاق بهقدری عظمت دارد که نمیشود با تعبیرات انسانی آن را بیان کرد... یک روز در کشور خودمان جنگ بود، تهران بمبباران میشد، دزفول بمبباران میشد، اهواز بمبباران میشد، مردم با پوست و گوشت خودشان جنگ را حس میکردند، خب یک عدهای میرفتند -البته همان روز هم همه نمیرفتند، یک عدهای میرفتند، اما یک عدهای هم نمیرفتند- خانوادهها صبر میکردند یک عدهای جوانها میرفتند به شهادت میرسیدند، خب خیلی هم خوب بود، خیلی هم باارزش بود، شهدا هم خیلی مقام عالی دارند، اما امروز یک جنگی، یکجایی وجود دارد که مردم آن را با پوست و گوشت خودشان حس نمیکنند اما درعینحال میروند، ببینید این خیلی مهم است. حس نمیکنند جنگ را اما میروند، چرا؟ برای خاطر اینکه میفهمند که قضیه چیست. این عمق فهم و این تحلیل درست قضایا، خیلی چیز مهمی است، این معجزهی انقلاب است. این جوانها را، امثال این خانم را، امثال شما پدر و مادرها را، این انقلاب اینجور تربیت کرده و پیش برده است. انقلابِ اینجوری، شکستخوردنی نیست وقتیکه انقلاب اینجور تأثیر میگذارد. امروز به نظر من تعداد کسانی که حاضرند برای خدا در راههای خطرناک قدم بگذارند از آن روزی که در ایران در جبهههای خودمان جنگ بود اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.»

۷. هدفتان را شهادت قرار ندهید!

رهبر معظم انقلاب در باب سخن یکی از حضار که گفت: «هدف همهی بچههای مجموعهی فرهنگی ما شهادت است» گفتند: «هدفتان شهادت نباشد. هدفتان انجام تکلیف فوری و فوتی باشد. گاهیاوقات هست که اینجور تکلیفی به شهادت منتهی میشود، گاهی هم به شهادت منتهی نمیشود. البته آرزوی شهادت خوب است، اما هدفِ کار را شهادت قرار ندهید. هدفِ کار را کار قرار بدهید، کاری که باید انسان انجام بدهد و به آن اهداف نتایج کار برسد.»

۸. همنشینی با خانواده شهدا خستگی مرا برطرف میکند

ایشان از افتخار همنشینی با خانوادهی شهدا نیز گفتند و افزودند: «از همصحبتی با خانوادههای شهدا نهتنها احساس خستگی نمیکنم بلکه باعث میشود خستگی از امور دیگر هم برطرف شود.»

۹.جوانها واقعاً هرکدامشان یک گنج هستند

ایشان با اشاره به اینکه خوشبختانه یک عدهی قابلتوجه عظیمی از جوانان مؤمن و فداکار در کشور وجود دارند که حاضرند جانشان را در راه ارزشها و اصول انقلابی بدهند گفتند: «این جوانها واقعاً هرکدامشان یک گنجاند، اگر خود این جوانها و آنهایی که با اینها سروکار دارند بفهمند، هرکدام یک گنجند که میتوانند برای آیندهی کشور مورد استفاده قرار بگیرند، به شرطی که استعدادهایشان درست به کار گرفته شود.»


کد مطلب: 147863

آدرس مطلب: http://hezbollahnews.com/vdcg3u9qwak9t74.rpra.html

حزب الله
  http://hezbollahnews.com