شبکه خبری تحلیلی حزب الله 23 تير 1397 ساعت 12:09 http://hezbollahnews.com/vdcb5fb8grhbz8p.uiur.html -------------------------------------------------- عنوان : ترامپ ملکه انگلیس را پشت سرش جا گذاشت -------------------------------------------------- حزب الله : رئیس جمهوری آمریکا به جای رعایت تشریفات سلطنتی انگلیس و تعظیم در مقابل ملکه، الیزابت دوم را پشت سرش جا گذاشت. متن : به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،دیدار روز گذشته (جمعه) رئیس جمهوری آمریکا با ملکه انگلیس و طرز رفتار دونالد ترامپ در مقابل الیزابت دوم و عدم رعایت تشریفات سلطنتی موجب واکنش های شدیدی از سوی کاربران انگلیسی در شبکه های اجتماعی شد. طبق نوشته دیلی میل، ماجرا از ابتدای برنامه دیدار ترامپ و ملکه شروع شد، جایی که ترامپ حدود 15 دقیقه تأخیر داشت و در آغاز کار قواعد تشریفات سلطنتی را نقض کرد. به نوشته این نشریه باز جای شُکرَش باقی مانده است که ترامپ هنگام دست دادن با ملکه، دست الیزابت دوم را به شدت فشار نداد تا اثر فشار انگشتانش روی دست ملکه باقی بماند. در واقع طبق معیارهای خاندان سلطنتی انگلیس، مردان بهتر است در مقابل ملکه به نشانه احترام تعظیم کنند، تا اینکه با وی دست بدهند. اما این همه ماجرا نیست، ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهوری آمریکا نیز با ملکه دست داد، در حالی که باید به شیوه خاصی در مقابل ملکه ادای احترام و ابراز خاکساری می کرد. با این همه بزرگترین بی توجهی ترامپ به تشریفات سلطنتی، هنگام سان دیدن از گارد احترام سلطنتی رخ داد. تصاویر و ویدئوها نشان می دهند که ترامپ پشت خود را به ملکه کرده و جلوتر از الیزابت دوم حرکت می کرد. ترامپ حتی به تشریفات مرتبط با توقف یا چرخش در برابر گارد احترام توجهی نداشت، تا جایی که ملکه با دست و اشاره از رئیس جمهوری آمریکا می خواست که چنین و چنان کند و در برابر گارد احترام بایستد و بچرخد. با این حال، ترامپ به اشاره های ملکه انگلیس بی توجه بود و نهایتا به جای اینکه در کنار ملکه بایستد در مقابل وی ایستاد. وضعیت تا جایی پیش رفت که آخر کار، الیزابت دوم از تلاش برای هدایت ترامپ دست برداشت.