شبکه خبری تحلیلی حزب الله 9 تير 1397 ساعت 15:40 http://hezbollahnews.com/vdcaaun6m49n0w1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : کاش زندگی واقعی مثل تبلیغات تلویزیونی بود -------------------------------------------------- دقت كرديد در تبليغات خانه‌های بزرگ، حیاط‌‌‌دار، مدرن و همیشه تمیز و مرتب؛ یخچال‌های همیشه پُر، سفره‌های رنگین ،ماشین‌های برّاقِ از کارواش درآمده؛ طبیعت زیبا و بی‌نقص؛ بچه‌های فوق‌العاده زیبا، مؤدب، تمیز و خوش‌رو متن : دقت كرديد در تبليغات خانه های بزرگ، حیاط دار، مدرن و همیشه تمیز و مرتب؛ یخچال های همیشه پُر، سفره های رنگین ،ماشین های برّاقِ از کارواش درآمده؛ طبیعت زیبا و بی نقص؛ بچه های فوق العاده زیبا، مؤدب، تمیز و خوش رو؛ پدران همیشه خوش تیپ و مهربان؛ مادرانِ همیشه خندان، همیشه آراسته و بی اندازه صبور، حتی وقتی بچه با لباس سفیدِ سر تا پا گِلی وارد خانه می شود یا وقتی همسر، یک لیوان نسکافه را روی لباس هایی که او تازه شسته و اتو کرده، خالی می کند ... . اما زندگی واقعی اين نيست، همۀ مردم خانه های بزرگ ندارند؛ عده ای مستأجرند و عده ای هم بی خانمان. در زندگی واقعی، همۀ یخچال ها همیشه پر و همۀ سفره ها رنگین نیست. نه تنها همه ماشین لوکس ندارند بلکه عدۀ زیادی زن و بچۀ خود را ترک موتور می نشانند. حتی طبیعت هم با انواع آلودگی ها و سوء استفاده های انسان به قهقرا رفته است. بچه ها همیشه خوشحال نیستند. پدران خسته، نگران و عصبانی هم کم نیستند و مادران همیشه این قدر صبور نيستند. واقعیت این است که در دنیا هیچ چیز بی نقص نیست مگر در یک قاب مَجازی و خیالی. پس رویاپردازی نکنیم و هر تصمیمی برای ساختن شخصیت خود داریم، زودتر دست به کار شویم وگرنه بخواهیم منتظر شرایط ایده آل بمانیم، هیچ گاه محقّق نمی شود. خودمان ايده آل ها را بسازيم